Big Update: Lục Địa Ma Giới
📢 THÔNG BÁO BẢO TRÌ
🚩 #BigUpdate: 16/07
🚩 #TẢIhttps://phongmachien.vn/update/
⏰ Thời gian Bảo trì: 10:30 - 10:45 ̣(16/7)
📢 Nội dung update:
- Update 2 class mới: Mị Ảnh và Thiên Cơ.
- Hoạt động chuyển phái và nhiều sự kiện hấp dẫn.
- Thánh Trang: Hệ thống Lv520 (Đỉnh Phong 180).
- Tầm Bảo Phong Thần: Hệ thống Lv520 (Đỉnh Phong 180).
- Cải thiện game giúp trải nghiệm game tốt và mượt hơn.