ĐUA TOP TIÊN MINH - NHẬN TRIỆU QUÀ TẶNG

🔴 10:15 ngày 15/5 Open Game, kính mời anh em quần hùng tề tựu lập Tiên Minh, so tài tranh bá, ring vật phẩm về cho kho bang.

📍 Thể lệ:
- Phạm vi: toàn bộ Tiên Minh của tất cả các server.
- Thời Gian: 10:00 15/5 đến 10:00 22/5
- Bảng Lực Chiến Tiên Minh sẽ được tính dựa trên tổng lực chiến cá nhân của từng thành viên trong Tiên Minh cộng lại.

📍 Quà tặng:
🥇Tiên Minh TOP 1: tặng 10 triệu Scoin. Ngoài ra, từng thành viên trong Tiên Minh sẽ nhận thêm quà ingame sau:
🔹 Minh chủ nhận:
- 1 Danh Hiệu Thánh Thần Minh Chủ
- 2000 KNB Khóa

🔸 Tất cả thành viên nhận:
- 200 Đá Tăng Bậc Tọa Kỵ
- 2 Tiên Hồn Cam (Chọn) V
- 1 Khung Chat Vương Quyền Chiến
- 1 Avatar Lang Tộc Hồn
- 300 KNB Khóa

---------------
🥈Tiên Minh TOP 2: tặng 5 triệu Scoin. Ngoài ra, từng thành viên trong Tiên Minh sẽ nhận thêm quà ingame sau:
🔹 Minh chủ nhận:
- 1 Danh Hiệu Tiên Minh Bá Chủ
- 1500 KNB Khóa

🔸 Tất cả thành viên nhận:
- 100 Đá Tăng Bậc Tọa Kỵ
- 1 Tiên Hồn Cam (Chọn) V
- 1 Avatar Lang Tộc Hồn
- 200 KNB Khóa

---------------
🥉Tiên Minh TOP 3: tặng 3 triệu Scoin. Ngoài ra, từng thành viên trong Tiên Minh sẽ nhận thêm quà ingame sau:
🔹Minh chủ nhận:
- 1 Danh Hiệu Tiên Minh Bá Chủ
- 1000 KNB Khóa

🔸 Tất cả thành viên nhận:
- 50 Đá Tăng Bậc Tọa Kỵ
- 1 Rương Tiên Hồn Cam
- 100 KNB Khóa

⚠️ Lưu Ý:
- Quà sẽ được phát chó các thành viên Tiên Minh tính đến đúng thời điểm kết thúc đua top, để tránh trường hợp thiếu sót quà vui lòng không rời Tiên Minh ngay trước hoặc sau khi kết thúc đua top
- Các hành vi gian lận, hack, cheat, cố tình sử dụng các lỗ hổng hoặc bug game đều sẽ bị loại và ban vĩnh viễn tài khoản. Chỉ cần 1 thành viên trong Tiên Minh có dấu hiệu gian lận thì cả Tiên Minh sẽ bị tước tư cách tham gia đua top.
- Quà ingame sẽ được phát sau 2-4 ngày đua top
- Phần thưởng scoin sẽ trao từ 15-30 ngày và gửi cho Minh Chủ của Tiên Minh và tùy ý Minh Chủ sử dụng.