[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG TỌA KỴ - SỦNG - TRÂN BẢO
I. Hệ thống kỵ sủng:
 
1. Tọa Kỵ:
- Tọa kỵ hay thú cưỡi của nhân vật trong game.
- Có 12 bậc tiến hóa tọa kỵ cơ bản dành cho game thủ.
- Có thể tăng bậc tọa kỵ bằng Thẻ Chúc Phúc Tọa Kỵ, Đá Tăng Bậc Tọa Kỵ.
- Tọa kỵ sẽ có 4 Trang Bị theo bậc lam, tím, cam, đỏ,… và 3 Thú Hồn với các thuộc tính công thủ khác nhau.
- Trang bị tọa kỵ đã mặc có thể rèn bằng Đá Rèn Tọa Kỵ.
- Tọa kỵ có bộ kỹ năng riêng gồm 5 kỹ năng hỗ trợ cho nhân vật. Các kỹ năng được mở dần theo cấp bậc tọa kỵ.
- Hệ thống ảo hóa Tọa kỵ với các ảo hóa khác nhau đậm chất oai hung, dũng mãnh hoặc hiện đại, tân tiến, hoặc trang trọng, cổ xưa,…
- Tọa kỵ gồm tọa kỵ đôi và tọa kỵ đơn.


 
2. Linh Sủng:
- Linh Sủng sẽ đi theo hỗ trợ nhân vật chính của người chơi.
- Có 12 bậc tiến hóa Linh Sủng cơ bản dành cho game thủ.
- Có thể tăng bậc của Linh Sủng bằng Thẻ Chúc Phúc Linh Sủng, Đá Tiến Bậc Linh Sủng.
- Linh Sủng sẽ có 4 trang bị theo bậc lam, tím, cam, đỏ, hồng… và 3 Linh Đan với các thuộc tính công thủ khác nhau.
- Trang bị Linh Sủng đã mặc có thể rèn bằng Đá Rèn Linh Sủng.
- Trang bị Linh Sủng có thể ghép để gia tăng cấp bậc.
- Linh Sủng có bộ kỹ năng riêng gồm 5 kỹ năng hỗ trợ cho nhân vật. Các kỹ năng được mở dần theo cấp bậc Linh Sủng.
- Hệ thống ảo hóa Linh Sủng với các ảo hóa khác nhau đậm chất cute, dễ thương hoặc người máy hiện đại hoặc chibi dễ thương,…3. Linh Bảo:
- Linh Bảo vật cưỡi của Linh Sủng.
- Các ảo hóa Linh Bảo có các chỉ số lực chiến, kỹ năng khác nhau. Các kỹ năng sẽ được mở khóa khi đủ các cấp sao nhất định.
- Có thể tăng cấp sao bằng Linh Nguyên.
 

II. Hệ thống Trân Bảo
 
1. Tiên Dực:
- Tiên Dực hay Cánh của nhân vật.
- Mỗi ảo hóa Tiên Dực sẽ có một chỉ số lực chiến riêng.
- Tiên Dực có thể tăng bậc bằng Tinh Hoa Tiên Dược – Sơ, Tinh Hoa Tiên Dực – Trung, Tinh Hoa Tiên Dực – Cao.
- Tiên Dực gồm có 5 kỹ năng hỗ trợ nhân vật, các kỹ năng được mở theo các cấp bậc nhất định của Tiên Dực.
- Ngoài ra, Tiên Dực còn có 3 loại Thẫn Vũ với chỉ số công, thủ khác nhau.
- Ảo hóa Tiên Dực rất đa dạng và mang đậm chất riêng như dễ thương, xinh xắn, ma mị, oai hùng,…


 

2. Phi Phong:
- Phi Phong sẽ khoác lên phía sau lưng nhân vật.
- Mỗi hình thái ảo hóa của Phi Phong sẽ có một chỉ số lực chiến riêng.
- Phi Phong có thể tăng bậc bằng Tinh Hoa Phi Phong – Sơ, Tinh Hoa Phi Phong – Trung, Tinh Hoa Phi Phong – Cao.
- Phi Phong gồm có 5 kỹ năng hỗ trợ nhân vật, các kỹ năng được mở theo các cấp bậc nhất định của Phi Phong.
- Ngoài ra, Phi Phong còn có 3 loại Chiến Văn với chỉ số công, thủ khác nhau.
- Ảo hóa Phi Phong rất đa dạng và mang đậm những nét riêng như kiêu sa kiều diễm, ác ma cổ xưa, thần thoại tiên cảnh,…

 3. Thần Võ:
- Thần Võ hay vũ khí của nhân vật.
- Mỗi hình thái ảo hóa của Thần Võ sẽ có một chỉ số lực chiến riêng.
- Thần Võ có thể tăng bậc bằng Tinh Hoa Thần Võ – Sơ, Tinh Hoa Thần Võ – Trung, Tinh Hoa Thần Võ – Cao.
- Thần Võ gồm có 5 kỹ năng hỗ trợ nhân vật tấn công đối thủ. Các kỹ năng sẽ được mở theo cấp độ nhất định của Thần Võ.
- Ngoài ra, Thần Võ còn có 3 loại Binh Hồn để tăng thuộc tính Thần Võ với các chỉ số khác nhau.
- Ảo hóa Thần Võ rất đa dạng về thiết kế tạo hình.
- Thần Võ có thể Tinh Luyện bằng Đá Thần Võ Tinh Luyện để tăng thuộc tính nhân vật.


 
4. Bội Sức:
- Mỗi hình thái ảo hóa của bối sức sẽ có một chỉ số lực chiến riêng.
- Bội Sực có thể tăng bậc bằng Tinh Hoa Bội Sức – Sơ, Tinh Hoa Bội Sức – Trung, Tinh Hoa Bội Sức – Cao.
- Bội Sức gồm 5 kỹ năng hỗ trợ nhân vật. Các kỹ năng được mở theo cấp độ nhất định của Bội Sức.
- Ngoài ra, Bội Sức còn có 3 loại Thần Thiết để tăng thuộc tính Bội Sức với các chỉ số khác nhau.
- Ảo hóa Bội Sức rất đa dạng về thiết kế tạo hình.