[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG CHUYỂN SINH
Khi nhân vật đạt các môc level 150, 250, 350 sẽ có thể tham gia chuyển sinh nhân vật.Nhận nhiệm vụ chuyển sinh và hoàn thành các nhiệm vụ chuyển sinh. Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể khiêu chiến Boss chuyển sinh, đánh bại Boss sẽ chuyển sinh thành công nhân vật.

Chúc bạn chơi game vui vẻ!!