[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG KẾT HÔN - TIÊN LỮ - TIÊN OA
Hệ thống Tiên Lữ bao gồm:
- Kết Hôn
- Khóa Đồng Tâm
- Tiên Lữ Kỳ Duyên
- Tiên Oa
- Hộp Tình Yêu.1.Kết Hôn:
- 2 người chơi khác giới đạt 520 điểm thân mật có thể đến Hồng Nương tổ chức kết hôn.- Có 3 loại cầu hôn: Hiệp Lữ Đồng Tâm, Kim Ngọc Lương Duyên,Thần Tiên Quyến Lữ.- Sau khi xác nhận cầu hôn -> sẽ chờ phía bên kia đồng ý-> sau ki 2 bên đồng ý sẽ nhận được các phần quà tương ứng trong loại cầu hôn mình chọn.
- Hẹn giờ và ngày tổ chức hôn lễ bao gồm: Tiệc Chiêu Đãi, Tổ Chức Tiệc Mừng,Tuần Hành Xe Hoa2.Khóa Đồng Tâm:
- Người chơi có thể sở hữu thông qua Shop hoặc sau khi kết hôn, sau khi mở Khóa đồng tâm, người chơi phải cùng phu thê của mình tham gia các hoạt động để nhận cho mình Tam sinh thạch để nâng cấp bậc để tăng chỉ số, khi đạt bậc 20 sẽ mở Tiên Oa.3.Tiên Lữ Kỳ Duyên:
- Phó bản tình duyên giúp người chơi có thể nhận được các vật phẩn tăng điểm thân mật, nâng cấp tiên oa và khóa đồng tâm.
- Chỉ cần 2 người khác giới cũng có thể đi cùng nhau được, không cần phải là Phu thê của nhau

4.Tiên Oa:
- Có thể nhận thông qua Shop hoặc đạt bậc 20 của Khóa đồng tâm
- Có 3 loại Tiên Oa: 
  • Vọng Tử Thành Long

  • Vọng Nữ Thành Phượng


  • Vườn Trẻ:


- Mỗi loại Tiên Oa sẽ có các Chỉ số và bộ Skill khác nhau.
- Tăng bậc để tăng chỉ số và mở các skill của Tiên Oa

4.Hộp Tình Yêu:
- Có thể mua để tặng Phu thê của mình, sau khi kích hoạt có thể nhận 213KNB khóa và người được tặng hằng ngày sẽ được nhận 99KNB khóa và 18 Tam sinh thạch.