HƯỚNG DẪN ĐI PHỤ BẢN CÁ NHÂN VÀ TÔ ĐỘI
Có 8 Phụ Bản
1. PB Tiêu dao: 
- Cấp 70 trở lên mở phụ bản
Pb tổng 6 phut, diệt quái càng nhiều EXP càng được nhiều
Trong PB tốn Xu và KNB Khóa cổ vũ, có thể tăng hiệu suất diệt quái
Dùng Dược EXP tăng cao thu ích EXP
Tổ đội tiến hành PB, nhiều nhất nhận 30% EXP them
Tổ đội tiến hành PB, tất cả đội chia EXP theo % ST đánh quái
Mỗi ngày có thể khiên chiến PB 2 lần, VIP 2 trở lên có thể mua them số lần PB

2. Bắc Đẩu Thần Điện:- Tổng có 4 đợt quái, trong thời hạn cứ vượt 1 đợt quái, có thể tăng cấp BOSS( Thương, Hiếm, Quý, Truyền Thuyết, Sử THi), cấp BOSS càng cao thưởng rơi càng nhiều
- Vượt ải PB độ khó càng cao, tỷ lệ nhận trang bị hiếm càng cao
- Vào PB sẽ trừ số lần, thoát nửa chừng không hoàn trả số lần
- VIP 6 có thể mua thêm 1 lần khiên chiến
- Trợ chiến vượt ải mỗi ngày có thẻ nhận Vinh Dự ( nhiều nhất 20 trận)

3. Thủ Vệ Linh Mạch:- Thủ Vệ Linh Mạch sản sinh nhiều nguyên liệu tăng cấp Linh Sủng
- Thủ Vệ Linh Mạch chia thành PB nhiều độ khó, khi hệ thống mở mặc định PB thứ nhất, cấp đạt và vượt ải 3 sao OB trước xong, có thể mở PB cao hơn
- LV quái PB độ khó càng cao thì thưởng càng phong phú

4. Thần Tài Kim Điện:- Điện Thần Tài sản xuất nhiều Đồng
- Điện Thần Tài là PB có nhiều độ khó, hệ thống mở mặc định từ PB thứ nhất, đạt cấp và qua ải 3 sao có thể mở PB cấp sau
- LV quái PB độ khó càng cao thì thưởng càng phong phu, độ khó càng cao thì càng nhiều đạo cú quý.

5. Bách Quỷ Dạ Hành:
- Lv 300 mở
- Trong PB tổng có 10 đợt quái, cứ 2 đợt sẽ làm mới BOSS
- Diệt quái sẽ được Linh Hồn, Đá Tiên Hồn, Hồn Lực
- Tiêu diệt quái càng nhiều thưởng càng phong phú
- Có thể tiêu hao KNB triệu hồi BOSS Diêm La Vương, diệt xong nhận lượng lớn Đá Tiên Hồn, Linh hồn hiếm hoặc mảnh linh hồn – Cao
- Có thể trong Không Địa xây dựng 4 Phòng Tháp, mỗi loại có hiệu quả tấn công khác nhau, phối hợp diệt quái tăng hiệu suất
- Mỗi loại Phòng Tháp có thể tăng lv, tăng sát thương, tăng cấp cần Gỗ có thể nhận qua việc diệt quái

6. Hồn Độn Chư Thiên:- Thời gian diệt BOSS càng ngắn, đánh giá nhận được càng caom tỷ lệ rơi Phối Sức-Cao càng lớn
- PB vượt ải 3 sao và đạt cấp có thể mở khóa PB tầng 1
- Lần đầu vượt ải sẽ không trừ số lần PB
- Mở khóa tầng mới có thể đeo hoặc tăng phối sức cao hơn

7. Tru Thần Tháp:- Tru Thần Tháp tạo ra nguyện liệu Chú Linh trang bị, số tầng càng cao thưởng càng lớn
- Trong thời hạn vượt ải 3 sao sẽ tự động khiêu chiến tầng sau, chưa đạt ải 3 sao thì sẽ bị trừ số lần vào PB
- Thưởng và tổng kết cuối cùng của vượt ải lần sau, trong thời hạn vẫn chưa diệt hết quái hoạc thoát giữa chừng không bị trừ số lần vào PB

8. Tòa Yêu Tháp: 
- Người chơi lv 65 được vào PB
- Pb gồm 100 tầng, vượt ải tầng đàu mới có thể khiêu chiến tầng sau
- Vượt ải tần chỉ định, có thể mở khóa chức năng sau:
  • Mở ô Tâm Pháp mới
  • Mở khóa loại Tâm Pháp mới
  • Mở tính năng ghép Tâm Pháp