HƯỚNG DẪN TẠO TIÊN MINH (BANG HỘI)
1. Cách tạo Tiên Minh
B1: Tốn: 200 KNB khóa hoặc tốn 500 vạn Xu
B2: Đặt tên Tiên Minh: Không có ký tự đặc biệt, không vi phạm thuần phong mỹ tục.


Khi đặt tên Tiên Minh xong bấm Tạo Tiên Minh.

2. Tăng cấp Tiên Minh:
- Để tăng cấp Tiên Minh các thành viên trong bang cần làm nhiệm vụ Tiên Minh mỗi tuần
- Khi đạt đủ điểm Tiên Minh sẽ tăng cấp,
- Tăng cấp Tiên Minh sẽ tăng số lượng thành viên, dung lượng kho và mở khóa them các kỹ năng Tiên Minh.






 
3. Hoạt động:
- Thần thú bang: Mỗi ngày 20h-22h Minh Chủ có thể triệu hồi Thần Thú Tiên Minh. Sẽ nhận nhiều trang bị.
- Ma thần thí luyện: Mỗi ngày 10h-23h55 có thể khiêu chiến Ma Thần, nhận điểm Thí Luyên. Sau khi Ma thần bị tiêu diệt rơi ra nhiều vật hiếm đến Shop Thí Luyện
- Thập điện Diêm Vương: Mỗi ngày 10h-24h có thể mở ải, nhận KNB Khóa và cống hiến Tiên Minh. Sau khi vượt ải tất cả sẽ nhận tất cả thưởng, tham gia diệt sẽ nhận x2.
- Phong ma địa cung: Toàn thể khiêu chiến BOSS Địa Cung, nhận KNB Khóa và cống hiến Tiên Minh. Số người qua ải càng nhiều. có thể nhận được BUFF càng mạnh
- Tiệc Tiên Minh: 20h25-20h40 thứ 2, 4, 6. Chủ nhật mở Tiệc Tiên Minh/ Toàn thể thành viên cùng dự tiệc. vui vẻ đáp đề.
- Thủ vệ Tiên Minh: 20h25-20h45 thứ 3, 5, 7 mỗi tuần mở PB Tiên Minh Thủ Vệ. Triệu tập Thủ Vệ Tiên Minh đồng hành. Cùng ngăn chăn kẻ địch xâm phạm nhận rất nhiều EXP
- Thần Vương Thánh Vực: 20h40-21h thứ 2. 4. 6 ,pỡ tuần sẽ mở hoạt động. SVTG trong phạm vi PB Tiên Minh, tiêu diệt Thánh VỰc quái có thể nhận Thánh Trang, Văn Ấn Thạch và vật phẩm hiếm.